Skip to main content

Sailkapena

Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).

Saila Dokumentu kopurua
  1.2.16. Alkatea epaile bezala 1171
  1. GOBERNUA 2
  1.1. Udalbatzarra 67
  1.1.1. Osoko bilkuraren espedienteak 43
  1.1.2. Udalbatza osatzeko espedienteak -
  1.1.3. Gobernu karguen espedienteak (hartzea eta lagapenak, alkate eta zinegotziak) 1
  1.1.4. Osoko Bilkuraren akta liburuak 1369
  1.1.5. Agindu errealak 8
  1.1.6. Probisio errealak 13
  1.1.7. Erregaliak 1
  1.1.8. Ordenantzak 20
  1.1.9. Araudiak -
  1.1.10. Mankomunitateak sortzeko espedienteak 3
  1.1.11. Mozioak 3
  1.1.12. Anaieratzeak -
  1.1.13. Hitzarmenak -
  1.1.14. Kaparetasunak 239
  1.1.15. Diputazioarekin erlazioak 39
  1.1.16. Elizarekin erlazioak 36
  1.1.17. Eskribautzekin erlazioak 90
  1.1.18. Talde edo elkarte politikoen espedienteak -
  1.1.19. Elkarteak sortzeko espedienteak -
  1.1.20. Argitalpenak -
  1.1.21. Zerbitzuen plangintzak onartzea -
  1.2. Alkatea 2
  1.2.1. Bandoak 2
  1.2.2. Dekretu eta ebazpenak -
  1.2.3. Ediktoak -
  1.2.4. Hondamen gune izendatzeko espedienteak -
  1.2.5. Zinpeko goardak izendatzeko espedienteak -
  1.2.6. Arma baimenak -
  1.2.7. Isunen erregistroak 10
  1.2.8. Kausa kriminalen espedienteak -
  1.2.9. Kausa zibilen espedienteak 355
  1.2.10. Ezkontza zibilak 1
  1.2.11. Protokoloa -
  1.2.12. Korrespondentzia 66
  1.2.13. Txostenak -
  1.2.14. Gobernazioko ordezkaritza espedienteak -
  1.2.15. Onarpen aktak -
  1.3. Tokiko Gobernu batzordeak -
  1.3.1. Gobernu batzordearen bileretako espedienteak -
  1.3.2. Gobernu batzordearen bileretako akta liburuak 5
  1.4. Batzorde bereziak eta informatiboak -
  1.4.1. Batzorde informatiboen bileretako espedienteak 1
  1.4.2. Batzorde informatiboen bileretako akta liburuak -
  1.4.3. Batzordeen eratze espedienteak -
  1.5. Batzar Orokorrak -
  1.5.1. Batzar Orokorraren bileratako espedienteak -
  1.5.2. Batzar Orokorraren bileratako akta liburuak -
  2. ADMINISTRAZIOA 1
  2.1. Idazkaritza 3
  2.1.1. Ziurtagiriak 15
  2.1.2. Txostenak -
  2.1.3. Memoriak -
  2.1.4. Zirkularrak 13
  2.1.5. Korrespondentzia 6
  2.2. Erregistro orokorra -
  2.2.1. Sarreren erregistro liburuak 2
  2.2.2. Irteeren erregistro liburuak 2
  2.2.3. Erregistro orokorreko sarrera dokumentuak -
  2.2.4. Erregistro orokorreko irteera dokumentuak -
  2.2.5. Sarreren aurkibide liburuak -
  2.3. Ondarea 57
  2.3.1. Inbentarioak 8
  2.3.2. Eskuratzeak (erosketak, lagapenak,...) 4
  2.3.3. Besterentzeak 1
  2.3.4. Mugaketak 1
  2.3.5. Gozamen eta ustiapenen espedienteak 20
  2.3.6. Ustiapenen enkanteen akta liburuak -
  2.3.7. Banantzeak -
  2.3.8. Trukaketak 1
  2.3.9. Desjabetze espedienteak -
  2.3.10. Kalifikazio aldaketaren espedienteak -
  2.3.11. Ondasunen desafekzio espedienteak -
  2.3.12. Eskriturak -
  2.3.13. Eskubide eta akzioen espedienteak -
  2.3.14. Lagapen espedienteak 2
  2.4. Udal langileak 10
  2.4.1. Gratifikazioak -
  2.4.2. Jubilazioak 1
  2.4.3. Izendapenak 5
  2.4.4. Lan eskaintza publikoak -
  2.4.5. Plantilak 1
  2.4.6. Espediente disziplinarioak 1
  2.4.7. Nominak 1
  2.4.8. Lehiaketa - oposaketak 1
  2.4.9. Kontratazioak 5
  2.4.10. Espediente pertsonalak 6
  2.4.11. Lan hitzarmenak 1
  2.4.12. Mutuen espedienteak -
  2.4.13. Gizarte segurantza -
  2.4.14. Mediku errebisioak -
  2.4.15. Lizentzia eta oporrak -
  2.4.16. Langileen formakuntza espedienteak -
  2.4.17. Nominaren aldaketak -
  2.4.18. Lan orduen kontrola -
  2.4.19. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenak (IRPF) -
  2.4.20. Zerbitzu-eginkizunen espedienteak -
  2.4.21. Kontsumorako maileguen espedienteak -
  2.4.22. Nomina zerrendak -
  2.4.23. Lana sustatzeko programak -
  2.4.24. Ikuskaritza liburuak -
  2.4.25. Langileen alargun eta umezurtzen laguntza espedienteak -
  2.4.26. Langile ordezkaritzarako hauteskundeak -
  2.4.27. Udal langileen egutegiak -
  2.5. Zuzenbide zerbitzuak 1
  2.5.1. Erizpen eta txostenak -
  2.5.2. Jardunbide zibilak 2
  2.5.3. Jardunbide auzi – administratiboak 3
  2.5.4. Jardunbide ekonomiko – administratiboak -
  2.5.5. Jardunbide penalak -
  2.5.6. Errekurtso administratiboak 1
  2.5.7. Erreklamazioak eta kalte ordainketen espedienteak 1
  2.5.8. Epaiak -
  2.6. Kontratazioa 1
  2.6.1. Obrak -
  2.6.2. Zerbitzuak 6
  2.6.3. Horniketak 3
  2.6.4. Asistentzia teknikoa -
  2.6.5. Kontratazioen erregistro liburuak -
  2.6.6. Kontratazio zentralaren espedienteak -
  2.7. Artxiboa 10
  2.7.1. Inbentarioak 6
  2.7.2. Memoriak -
  2.7.3. Jarduera espedienteak -
  2.7.4. Dirulaguntza eskaera espedienteak -
  2.7.5. Korrespondentzia 1
  2.7.6. Balorazio, hautatze eta xahuketa espedienteak -
  2.7.7. Kontsulten espedienteak -
  2.8. Informazioaren kudeaketa -
  2.8.1. Informaziorako sarbidea -
  2.8.2. Zerbitzu informatikoak -
  3. ZERBITZUAK 3
  3.1. Hirigintza eta obrak 8
  3.1.1. Hiri antolakuntza. Zehaztasun ikerketak -
  3.1.2. Hiri antolakuntza. Arau subsidiarioak eta osagarriak 1
  3.1.3. Hiri antolakuntza. Egitasmo bereziak 4
  3.1.4. Hiri antolakuntza. Hiri ordenazioko egitasmo orokorrak 3
  3.1.5. Hiri antolakuntza. Hiri ordenazioko egitasmo partzialak 2
  3.1.6. Hiri antolakuntza. Udalaz kanpoko egitasmoak 1
  3.1.7. Hiri antolakuntza. Hirigintza hitzarmenak -
  3.1.8. Hiri antolakuntza. Errepartzelazio proiektuak -
  3.1.9. Hiri antolakuntza. Ikerlanak 2
  3.1.10. Hiri antolakuntza. Hirigintza kudeaketa egiteko erakundeak sortzeko espedienteak -
  3.1.11. Hiri disziplina. Jarduera kaltegabeen baimen espedienteak 5
  3.1.12. Hiri disziplina. IGOKA baimen espedienteak. 26
  3.1.13. Hiri disziplina. Obra nagusiak 90
  3.1.14. Hiri disziplina. Obra txikiak 143
  3.1.15. Hiri disziplina. Partzelazioak 1
  3.1.16. Hiri disziplina. Lehen erabilpeneko baimen espedienteak -
  3.1.17. Hiri disziplina. Banantze baimenak -
  3.1.18. Hiri disziplina. Hirigintza kontsultak 4
  3.1.19. Hiri disziplina. Kale zerrendak -
  3.1.20. Hiri disziplina. Hondamen aitorpenak -
  3.1.21. Hiri disziplina. Etxe eta industria erroldak -
  3.1.22. Udal Obrak. Zaharberritze obrak 27
  3.1.23. Udal Obrak. Eraikitze obrak 3
  3.1.24. Udal Obrak. Instalazio obrak 3
  3.1.25. Urbanizazio proiektuak 4
  3.1.26. Udal Obrak. Herri bideak 8
  3.1.27. Udal Obrak. Proiektu teknikoak 5
  3.1.28. Hirigintza ziurtagiriak -
  3.1.29. Legeztatze espedienteak -
  3.1.30. Hiri disziplina. Eraikinen Ikuskapen Teknikoa -
  3.1.31. Hiri disziplina. Jabari publikoa erabiltzeko baimen espedienteak -
  3.1.32. Konpentsazio Batzordeen espedieneak -
  3.1.33. Hiri antolakuntza. Hirigintza jarduketen programak -
  3.1.34. Irekiera baimen espedienteak -
  3.1.35. Erreklamazio espedienteak -
  3.1.36. Hiri disziplina. Jardueren titulartasun aldaketen espedienteak -
  3.1.37. Hiri disziplina. Jardueren izen aldaketen espedienteak -
  3.1.38. Eraispen espedienteak 1
  3.1.39. Obra baimenen aurretiazko komunikazioak 1
  3.2. Nekazaritza, mendiak, ehiza eta arrantza 10
  3.2.1. Baserria eta nekazaritza 5
  3.2.2. Ehiza eta arrantza -
  3.2.3. Basoak -
  3.2.4. Nekazal eta abeltzantzako tokiko batzordearen aktak -
  3.2.5. Azienda eta nekazaritza erroldak 2
  3.3. Hornikuntza eta kontsumoa 1
  3.3.1. Hornikuntza kontuen liburua -
  3.3.2. Merkatuak -
  3.3.3. Abere hiltegiak 5
  3.3.4. Alondegiko erregistro liburuak 3
  3.3.5. Hornikuntza batzordearen akta liburuak -
  3.4. Garraioa -
  3.4.1. Garraio publikorako baimenen espedienteak 11
  3.4.2. Txostenak eta ikerketak -
  3.5. Hiri segurtasuna -
  3.5.1. Udaltzaingoa. Trafiko isunak -
  3.5.2. Udaltzaingoa. Ibi eta ibilgailuen pasabidea (vado) -
  3.5.3. Udaltzaingoa. Ikuskaritzak 4
  3.5.4. Udaltzaingoa. Portaera oneko ziurtagiriak 2
  3.5.5. Udaltzaingoa. Salaketa eta zerbitzuen espedienteak -
  3.5.6. Udaltzaingoa. Salaketen erregistro liburuak -
  3.5.7. Suhiltzaileak 3
  3.5.8. Babes Zibila 2
  3.5.9. Emergentzia planak -
  3.6. Osasuna eta ingurugiroa 40
  3.6.1. Osasun zentroak 2
  3.6.2. Hilerria. Sortu, itxi eta berritzeko espedienteak -
  3.6.3. Hilerria. Lurperatze espedienteak -
  3.6.4. Hilerria. Ateratze espedienteak -
  3.6.5. Hilerria. Lekualdatze espedienteak 5
  3.6.6. Hilerria. Erregistroak 2
  3.6.7. Hilerria. Nitxoen esleipenak 2
  3.6.8. Hilerria. Nitxoetan obra eta apaintzeak -
  3.6.9. Ura eta estolderia 18
  3.6.10. Garbiketa publikoa -
  3.6.11. Ingurugiroa -
  3.6.12. Albaitaritza. Erregistro liburuak 5
  3.6.13. Zaborra jaso eta tratazea -
  3.6.14. Albaitaritza. Zakur erroldak -
  3.6.15. Osasun kontrolaren espedienteak -
  3.6.16. Abandonatutako ibilgailuak eremu publikotik kentzeko espedienteak -
  3.6.17. Ingurugiro jarduerak sustatzeko dirulaguntzak -
  3.6.18. Isurketen espedienteak 6
  3.7. Gizarte ongizatea eta benefizientzia 79
  3.7.1. Batzarretako espedienteak -
  3.7.2. Gizarte zentruak 1
  3.7.3. Etxebizitzen esleipenak -
  3.7.4. Dirulaguntzak -
  3.7.5. Errolda erregistroak -
  3.7.6. Korrespondentzia 2
  3.7.7. Gizarte larrialdiko dirulaguntza 16
  3.7.8. Etxez etxeko laguntzak -
  3.7.9. Berdintasunaren aldeko programak -
  3.7.10. Zergen salbuespen espedienteak -
  3.8. Hezkuntza -
  3.8.1. Batzarretako espedienteak. 1
  3.8.2. Txostenak eta ikerketak 44
  3.8.3. Erroldak -
  3.8.4. Hitzarmenak -
  3.8.5. Hezkuntza zentroak 7
  3.8.6. Korrespondentzia 3
  3.8.7. Dirulaguntzak eta bekak -
  3.9. Kultura -
  3.9.1. Kultur jarduerak 3
  3.9.2. Dirulaguntzak -
  3.9.3. Jaiak 111
  3.9.4. Txostenak eta memoriak 1
  3.9.5. Kultur etxeak -
  3.9.6. Museoa -
  3.9.7. Erlijio zerbitzuak -
  3.9.8. Ondarearen hedapena eta kudeaketa -
  3.9.9. Liburutegia -
  3.10. Kirolak -
  3.10.1. Kirol jarduerak 5
  3.10.2. Dirulaguntzak -
  3.10.3. Kirol guneak -
  3.11. Biztanleak 1
  3.11.1. Etxebizitza eta biztanle erroldak 81
  3.11.2. Boletin demografikoak -
  3.11.3. Erroldatzea. Altak -
  3.11.4. Erroldatzea. Bajak -
  3.11.5. Erroldatzea. Zuzenketak 16
  3.11.6. Erroldatzea. Liburuxka osagarriak -
  3.11.7. Erroldatzea. Errolda liburuak 44
  3.11.8. Erroldako alta eta bajen erregistro liburuak -
  3.11.9. Aldaketak erroldan -
  3.11.10. Estatistikak 1
  3.11.11. Erreklamazio, kexa eta iradokizunen kudeaketa -
  3.12. Soldadutza eta guda kontuak 27
  3.12.1. Soldadutza. Espediente pertsonalak 95
  3.12.2. Soldadutza. Erreklutamendu espedienteak 11
  3.12.3. Soldadutza. Soldadutzarako deiak -
  3.12.4. Soldadutza. Alistatzeko erroldak -
  3.12.5. Soldadutza. Korrespondentzia. -
  3.12.6. Soldadutza. Erreserbista -
  3.12.7. Soldadutza. Erreklutatze akta liburua -
  3.12.8. Guda. Hornitzeak -
  3.12.9. Guda. Korrespondentzia 12
  3.12.10. Guda. Ikuskatzeak -
  3.12.11. Guda. Subsidioak -
  3.13. Hauteskundeak 8
  3.13.1. Hauteskundeen espedienteak 65
  3.13.2. Hauteskunde erroldak 22
  3.13.3. Hauteskunde erroldan aldaketak -
  3.13.4. Korrespondentzia -
  3.13.5. Tokiko hauteskunde batzordearen akta liburuak -
  3.14. Euskara -
  3.14.1. Jarduerak -
  3.14.2. Udalekuak (Udako Oporrak) -
  3.14.3. Dirulaguntzak -
  3.14.4. Langileen euskalduntzeak -
  3.14.5. Kale neurketak -
  3.14.6. Argitalpenak -
  3.15. Turismoa 8
  3.15.1. Programak -
  3.15.2. Dirulaguntzak -
  3.16. Mankomunitateak -
  3.16.1. Mankomunitateetako batzorde iraunkorreko aktak -
  3.16.2. Mankomunitateetako batzorde orokorreko aktak -
  3.16.3. Mankomunitateetako korrespondentzia -
  4. OGASUNA 6
  4.1. Kontuhartzailea 23
  4.1.1. Kontuhartzailea. Udal aurrekontua 51
  4.1.2. Kontuhartzailea. Kreditoak aldaketak 7
  4.1.3. Kontuhartzailea. Sarrera aginduak 17
  4.1.4. Kontuhartzailea. Ordainketa aginduak 21
  4.1.5. Kontuhartzailea. Kitapenak 14
  4.1.6. Kontuhartzailea. Aurrekontuaren kontu orokorrak 216
  4.1.7. Kontuhartzailea. Kontuhartzailetzako ordainketen eguneroko liburua 17
  4.1.8. Kontuhartzailea. Kontuhartzailetzako sarreren eguneroko liburuak 16
  4.1.9. Kontuhartzailea. Gastuen eta sarreren liburu orokorrak 15
  4.1.10. Kontuhartzailea. Errenta eta ordainarazpen liburu orokorrak 18
  4.1.11. Kontuhartzailea. Liburu nagusia -
  4.1.12. Kontuhartzialea. Ez ohiko aurrekontuak -
  4.1.13. Kontuhartzailea. Eragiketen egunkari orokorra 1
  4.1.14. Kontuhartzailea. Ondasunen kudeaketa kontuak -
  4.2. Finantzazioa eta tributazioa 28
  4.2.1. Finantzazioa. Kreditu operazioak 1
  4.2.2. Finantzazioa. Maileguen hitzarmenak. -
  4.2.3. Tributazioa. Amillaramenduak 12
  4.2.4. Tributazioa. Zegadunen fitxak 3
  4.2.5. Tributazioa. Partiketak 12
  4.2.6. Tributazioa. Hiri kontribuzioa 13
  4.2.7. Tributazioa. Nekazal kontribuzioa 18
  4.2.8. Tributazioa. Berankorren erregistroak 13
  4.2.9. Tributazioa. Ibilgailuen gaineko zerga 8
  4.2.10. Tributazioa. Ekonomi jardueren gaineko zerga -
  4.2.11. Tributazioa. Zedula pertsonalen gaineko zerga 15
  4.2.12. Tributazioa. Ura eta zaborraren gaineko zerga -
  4.2.13. Tributazioa. Ondasun higiezinen gaineko zerga -
  4.2.14. Tributazioa. Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) -
  4.2.15. Tributazioa. Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga (Plusbalia) 68
  4.2.16. Tributazioa. Mailegu pertsonala -
  4.2.17. Tributazioa. Erroldak 16
  4.2.18. Telekomunikazioen gaineko tasa -
  4.3. Diruzaintza, Zerga bilketa eta Kutxa 11
  4.3.1. Diruzaintza. Propio eta arbitrioen kontuak 77
  4.3.2. Diruzaintza. Kaudalen kontuak 14
  4.3.3. Diruzaintza. Diruzaintzako kontuak -
  4.3.4. Diruzaintza. Kontribuzioen kontu liburua -
  4.3.5. Zerga bilketa. Premiamenduak -
  4.3.6. Zerga bilketa. Kobratzeko zerrendak -
  4.3.7. Zerga bilketa. Tasak 8
  4.3.8. Zerga bilketa. Oker kobratutakoa itzultzea -
  4.3.9. Kutxa. Banku kontuak irekitzeko espedienteak -
  4.3.10. Kutxa. Arkeo akten liburuak 7
  4.3.11. Kutxa. Kutxa liburuak 14
  4.3.12. Kutxa. Liburu nagusiak 1
  4.3.13. Kutxa. Dirulaguntzak ematea -
  4.3.14. Kutxa. Dirulaguntzak jasotzea 7